به وب سایت شرکت ماشین جو خوش آمدید

EnLang.

شرکت ماشین جودر نگاه اول

ماشین جو شرکتی است متخصص در خرید و فروش تجهیزات دریایی و بندری نو و کارکرده به همین دلیل انواع مختلف تجهیزات تخلیه و بارگیری و جنرال کارگو و کانتینر قابل عرضه را در سایت ما مشاهده خواهید فرمود .بنابراین آنچه در سایت نشان داده میشود تنها قسمتی از تجهیزاتی است که این شرکت در ایران نمایندگی مینماید ،با این وجود از درخواستهای شما در خصوص هر گونه تجهیزات فوق الذکر استقبال نموده و نهایت سعی خود را در تامین مناسبترین گزینه اعلام میداریم.

plant

مشتریان

قیمت گذاریبرخی از ویژگی های ما

یکی از تمایزات این شرکت مبتنی بر رقابت و نفوذ در بازارهای جهانی است به همین دلیل در تعیین قیمت ها سعی شده با حداقل سود ممکن لیست قیمت تهیه و به اطلاع مشتریان محترم برسد.

Real Time Web Analytics