به وب سایت شرکت ماشین جو خوش آمدید

about us

آنچه ما هستیماز دیروز تا امروز

 

شرکت ماشین جو در سال 1369 با واگذاری کارهای غیر حاکمیتی سازمان بنادر و کشتیرانی به بخش خصوصی و بمنظور پشتیبانی سازمان مذکور بخصوص در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان در بندرعباس به ثبت رسید و دفتر خود را در خیابان برق تاسیس نمود و با نگرش به نیاز مبرم بخش خصوصی (محلی) ابتدا به قطعات یدکی بمنظور نگهداری تجهیزات بندری واگذارشده از سوی اداره کل بنادر هرمزگان و متعاقب آن با تقویت بنیه مالی بخش خصوصی نیاز مبرم آن بخش به تجهیزات بندری ،این شرکت را به سمت اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات دریایی و بندری سوق داد که در جریان آن موفق به اخذ نمایندگی هایی نائل گردید.