لیفت تراک جابجایی قایق وجرثقیل دریایی PDN ساخت ایتالیا:

 

 

این جرثقیل بمنظور به آب اندازی و خارج کردن شناورها از آب میباشد و در کشتی سازی ها ،لنج سازی ها و کارگاههای تعمیرات شناور مورد استفاده قرار میگیرد .ظرفیت تولید آن از 25 تن تا 1000تن به بالا خواهد بود.

 

 

جهت بررسی بیشتر میتوانید با مراجعه به قسمت گالری سایت از تصاویر قرار داده شده استفاده فرمایید